CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Được chứng nhận An Toàn Thực Phẩm Quốc Tế FSSC 22000
( Food Safety System Certification 22000 )