THƯ MỜI CHÀO HÀNG THAM GIA GÓI THẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY BÍCH CHI 2

Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi có kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết kế và thi công xây dựng công trình NHÀ MÁY THỰC PHẨM BÍCH CHI 2" tại Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp theo hình thức chào hàng.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây