CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI ĐƯỢC VINH DANH TẠI TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2022

500 

Ngày 25/10/2022, tại Lễ công bố PROFIT 500 -  Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi tự hào được vinh danh trong Top 50 Vietnam Best Profitable, là 1 trong 500 doanh nghiệp đạt mức Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam đồng thời duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định, bền vững trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều thách thức 2021-2022.

Lễ công bố PROFIT500 – Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam do  VietnamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report.